image

Sanja Knežević

Programme Director DCI

Sanja Knežević je programska direktorica Instituta za digitalne komunikacije i predavač na modulu Social Media Marketing u okviru Certified Digital Marketing Professional Programa.

Digitalnim marketingom se bavi od 2015. godine kada je prihvatila poziv osnivača DCIa, Borisa Trivana, da bude njegova asistentkinja na Institutu i priliku da uči od najboljih.

Predavač je na programima edukacija o značaju digitalnih medija za unapređenje poslovanja i angažovana kao konsultant na projektima USAID-a i UNDP-a.

Sanja se više od 10 godina bavi razvojem ženskog preduzetništva. Zbog niza uspešnih projekata i aktivnosti u ovom segmentu proglašena je za najuspešniju preduzetnicu u Srbiji, a dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za razvoj preduzetništva.

Kursevi ovog predavača