GDPR i zaštita podataka o ličnosti

Opis kursa

GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka) je reč koja je prošle godine u jednom trenutku bila češće pretraživana čak i od Beyonce. Privatnost, bezbednost, zaštita podataka o ličnosti i reputacijski/kazneni rizik velikih onlajn igrača kao što su Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft su u direktnoj vezi. Srbija u tom smislu prati Evropsku uniju – novi domaći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je na snazi od avgusta 2019. godine i on se u velikoj meri naslanja na GDPR. U ovom trenutku se ne postavlja pitanje da li ste čuli za GDPR, već na kom ste stepeniku ka potpunoj usklađenosti, posebno ukoliko vaš biznis razvijate u digitalnoj sferi.

Program GDPR i Zaštita podataka o ličnosti je koncipiran tako da pruži više od pravnih definicija i tehničkih detalja. Polaznici se detaljno upoznaju sa zahtevima nove regulative o ličnim podacima, ali će pored toga imati uvid u odluke sudova/nadzornih organa, najbolju (i ne tako dobru) praksu kompanija u usklađivanju sa GDPR-om i savete kako da novonastalu i neminovnu brigu o ličnim podacima pretvore u prednost svog poslovanja.

Kurs je posebno fokusiran na uticaj koji GDPR ima na pojedine industrije (u zavisnosti od potreba polaznika): direktni marketing, cookies/tracking/profilisanje, zaposleni, mediji, bankarski i finansijski sektor, telekomunikacije, IT sektor, cloud servisi, FMCG.

Opis

Intenzivan jednodnevni kurs (7h) obezbeđuje nivo znanja koji je neophodan da organizacija krene (ili se usmeri) u realizaciju GDPR usklađivanja – samostalno pokretanje procesa, određivanje lica za zaštitu podataka o ličnosti, mapiranje ličnih podataka itd.

Program je zasnovan na višegodišnjem iskustvu primene prava EU i radu sa velikim biznisima, digitalnim kompanijama i startapovima u usklađivanju sa novom regulativom. Kurs je koncipiran tako da predstavlja najbolja rešenja iz Evropske unije, ali u svakom trenutku referiše i na novi domaći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Nakon završenog kursa, svi polaznici dobijaju DCI Sertifikat o odslušanom kursu GDPR/Zaštita podataka o ličnosti.[1]

Kome je kurs namenjen

Predznanje o privatnosti i zaštiti podataka je poželjno, ali nije neophodno.

Oglašivači (kompanije, banke, brendovi), mediji, agencije, digitalne kompanije, IT kompanije i sve organizacije ili pojedinci čiji biznisi rade sa ličnim podacima. C-level, Marketing, IT, Compliance, HR heads (i svi ostali koji se bave ličnim podacima u organizaciji).

Ciljevi kursa

Na kraju kursa polaznici će moći samostalno da:

 • Razumeju šta su lični podaci, šta je obrada ličnih podataka, da li je njihova organizacija rukovalac (controller) i/ili obrađivač (processor).
 • Mapiraju lične podatke u okviru organizacije.
 • Razumeju osnovna načela obrade ličnih podataka i razmišljaju o njima prilikom razvijanja svog biznisa.
 • Razumeju i identifikuju pravne osnove za obradu ličnih podataka.
 • Razumeju prava lica čije lične podatke organizacija obrađuje.
 • Razumeju osnovne tehničko-organizacione mere za usklađenost.
 • Razumeju funkciju DPO-a (Lice za zaštitu podataka o ličnosti).
 • Prepoznaju kada se nova regulativa primenjuje na njihov biznis.
 • Prenesu kolegama i trećim stranama saznanja o značaju nove regulative i posledicama koje može da ima na poslovanje organizacija.

Program kursa

 • Privacy vs Security.
 • Razlozi za donošenje GDPR-a.
 • Opšte o GDPR-u (definicije, lični podaci, obrada, teritorijalna primena/primena van EU).
 • Osnovna načela obrade ličnih podataka (i kako ih sprovesti kroz biznis).
 • Pravni osnovi za obradu ličnih podataka (pristanak, zakon, legitimni interes itd.). Dobra i loša praksa.
 • Prava lica čiji se lični podaci obrađuju (transparentost, pravo na uvid itd.).
 • Automatizovana obrada ličnih podatka (profilisanje).
 • Tehničko-organizacione mere za usklađenost (dobra praksa).
 • Privacy by design/privacy by default.
 • Uloga DPO-a (Lice za zaštitu ličnih podataka).
 • Postupanje u slučaju povrede (data breach procedure).
 • Transfer ličnih podataka iz/u zemlju.
 • Odgovornost/pravni lekovi/kazne i ostale mere.

Praktična primena u različitim industrijama (u zavisnosti od grupe polaznika):

 • digitalni marketing (cookies, direktni marketing, targertiranje);
 • mediji;
 • cloud servisi;
 • bankarski i finansijski sektor;
 • IT/softver/aplikacije;
 • HR;
 • hospitality sektor;

[1] Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR uvode obavezu obuke zaposlenih u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti za sve organizacije.

Curriculums

GDPR i zaštita podataka o ličnosti

 • GDPR i zaštita podataka o ličnosti
  Modul
  6h

Pitanja i odgovori

Koja je cena ovog kursa?

Cena kursa GDPR i zaštita podataka o ličnosti je 207€ + PDV.

Koliko kurs traje?

Intenzivni kurs GDPR i zaštita podataka o ličnosti obuhvata 14 tema i traje približno četiri sata.

Da li je potrebno predznanje iz ove oblasti?

Predznanje o privatnosti i zaštiti podataka je poželjno, ali nije neophodno.

Da li ću nakon pohađanja kursa dobiti sertifikat?

Nakon završene obuke polaznici dobijaju sertifikat Digital Communications Institute-a o odslušanom kursu GDPR i zaštita podataka o ličnosti.

Koje kompetencije ću steći nakon pohađanja ovog kursa?

Nakon pohađanja kursa GDPR i zaštita podataka o ličnosti imaćete nivo znanja koji je neophodan da svoju organizaciju/firmu/kompaniju usmerite u realizaciji GDPR usklađivanja – samostalno pokretanje procesa, određivanje lica za zaštitu podatka o ličnosti, mapiranje ličnih podataka itd.

Koja vrsta podrške je obezbeđena ukoliko se odlučim za pohađanje online kursa?

Predavači su vam na raspolaganju i možete zakazati online konsultacije ili pitanja i nedoumice poslati e-mailom, a online kurs vam omogućava da predavanja slušate iznova, koliko god puta želite, u vreme koje vam najviše odgovara.

Da li postoji razlika u kvalitetu između predavanja u učionici i online?

Kvalitet predavanja je u potpunosti isti, jer su predavači online isti oni koji znanje prenose u našoj učionici.