Pitanja na koje najčešće dajemo odgovore 🙂

Zašto je neophodna edukacija iz digitalnog marketinga?

Danas, kada su nam sve informacije na jedan klik daleko, a znanje je svuda oko nas i treba ga samo pronaći i usvojiti, pitanje je zašto su nam (i da li su nam) potrebne dodatne edukacije? Naš Institut je fokusiran na metodologiju planiranja, implementacije, praćenja i evaluacije kampanja na digitalnim medijima. Svi lako dolazimo do informacija, ali šta sa njima da radimo? Kako da sva ta nova znanja implementiramo u svakodnevne aktivnosti? Naši programi su definisani od strane najvećih igrača u digitalnom marketingu – Google-a, Fejsbuka, Tvitera, IBM-a, Microsoft-a, LikedIna. A studenti dobijaju praktično znanje i za svako oruđe u digitalnom marketingu set veština i metodološki okvir kako da sprovedu kampanje na digitalnim kanalima komunikacije. Od A do Š.

Da li su kompanije osvestile razlike između tradicionalnog i digitalnog marketinga?

Najveće kompanije su veoma posvećene edukaciji svojih marketing timova za digitalni marketing. Za razliku od tradicionalnog marketinga za koji su ljudi završavali fakultete da bi se tim poslom bavili, digitalni nas je sve zatekao nespremne i sada svako na svoj način pokušava da osmisli i implementira razne aktivnosti, ali evaluacija najčešće pokazuje da rezultati nisu ostvareni. Neophodna je dodatna edukacija da bi se ljudima omogućilo da adekvatno pristupe jednom novom izazovu koji nove tehnologije postavljaju pred njih.

Koje programe nudi Institut za digitalne komunikacije?

Mi već tri godine implementiramo programe našeg partnera iz Irske, Digital Marketing Institute-a koji je lider u oblasti obrazovanja iz digitalnog marketinga u svetu. To su kursevi Professional Diploma in Digital Marketing, Professional Diploma in Social Media Marketing, a od ove godine imamo i programe Professional Diploma in Search Marketing i Professional Diploma in Strategy and Planning. To su specijalistički kursevi. Svi oni sa sobom nose međunarodno priznate sertifikate.

Najveće interesovanje je, sa razlogom, za kurs Professional Diploma in Digital Marketing jer je on baza, suština svega što digitalni marketing danas jeste. I najbolje ocenjen program našeg partnera iz Irske.

 

Blog3