Kako COVID-19 (Coronavirus) nastavlja da se širi na svetskom nivou, prioritet Pearson VUE centara je da obezbedi sigurnost svim kandidatima i zaposlenima.

Svi centri nastaviće da prate globalni uticaj virusa, a odluke o radu svakog ispitnog centra biće donete u skladu sa odlukama Vlade i lokalnih vlasti. Ukoliko se centar u kome je trebalo da polažete ispit zatvara, Pearson VUE će vam se obratiti direktno sa uputstvima kako da otkažete ili odložite Vaš ispit.

Ukoliko ste zabrinuti zbog svoje rezervacije, molimo vas da kontaktirate test centar u kome ste planirali da polažete ispit ili Pearson VUE direktno.

Takođe, najnovije informacije Pearson VUE-a možete pratiti na sledećem linku: https://home.pearsonvue.com/coronavirus-update

Ako ste zabrinuti zbog ispita i ispunjavanja uslova za njegovo polaganje, molimo vas da se obratite na sledeću e-mail adresu admin@digitalmarketinginstitute.com gde će svi slučajevi biti pojedinačno razmotreni.